DỊCH VỤ ĐƯỜNG BIỂN

VẬN TẢI HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

VẬN TẢI HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại (hàng nguyên container FCL và hàng lẻ..