DỊCH VỤ HÀNG CROSS BPRDER

VẬN TẢI HÀNG CROSS BDREDD

VẬN TẢI HÀNG CROSS BDREDD

Theo yêu cầu của khách hàng, Toàn Phát thực hiện dịch vụ lưu kho bảo quản hàng hóa theo các hình thức sau : + Tấn/tháng + m2/tháng + Container / ngày + Thuê bao trọn kho