DỊCH VỤ KHO - BÃI CONTAINER

DỊCH VỤ KHO - BÃI CONTAINER

DỊCH VỤ KHO - BÃI CONTAINER

Toàn Phát có một khu vực kho bãi hòan chỉnh thuộc sở hữu của mình với diện tích 14 000 m2 ở Quận 4, cạnh Cảng Saigon trên đường Nguyễn Tất Thành – trục đường chính vận..