Tuyển dụng

TUYỂN LÁI XE

TUYỂN LÁI XE

Ngày Đăng : 30/10/2016 - 3:47 PM
Đại lý bán cước và hợp đồng vận chuyển với nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới với tần suất bay cao, tải trọng lớn và bay đến hầu hết mọi nơi trên thế giới như..
TUYỂN GIAO NHẬN HÀNG

TUYỂN GIAO NHẬN HÀNG

Ngày Đăng : 30/10/2016 - 3:47 PM
Đại lý bán cước và hợp đồng vận chuyển với nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới với tần suất bay cao, tải trọng lớn và bay đến hầu hết mọi nơi trên thế giới như..
TUYỂN BỐC XẾP

TUYỂN BỐC XẾP

Ngày Đăng : 22/06/2016 - 9:37 PM
Đại lý bán cước và hợp đồng vận chuyển với nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới với tần suất bay cao, tải trọng lớn và bay đến hầu hết mọi nơi trên thế giới như..